Manualitat: disc de Newton


manualitat infantil fem un disc de newton a casa

Tot llegint el llibre infantil "Mare, de quin color són els petons?", ens van sorgir moltes preguntes sobre l'arc de Sant Martí i sobre els colors: per què es forma l'arc de Sant Martí?; d'on surt el color blanc?; què passa si barregem el blau i el vermell?; etc.

Per això vam decidir fer algunes activitats relacionades amb aquest tema. Per exemple, vam fer un arc de Sant Martí a casa i vam descobrir perquè, a vegades, quan ha plogut i surt el sol, es pot veure. 

manualitat infantil dibuix arc de Sant Martí

També vam jugar amb pintura de dits i vam estar barrejant colors per veure quins colors es formaven. Podeu veure totes aquestes activitats a la pàgina del llibre

També vam fer un disc de Newton. El disc de Newton és un dispositiu inventat per Isaac Newton que consisteix en un cercle amb sectors pintats amb els colors vermell, taronja, groc, verd, cian, blau i violeta. En girar-lo ràpidament, els colors es combinen formant el color blanc. Això demostra que la llum blanca està formada pels set colors de l'arc de Sant Martí. A més a més, si el cercle es divideix per la meitat i es pinta cada part d'un color diferent, en fer-lo girar, es pot veure el color resultant de la barreja dels dos anteriors.

Fer un disc de Newton és ben senzill, necessitareu:

  • Paper blanc
  • Colors
  • Un tros de cartó
  • Estisores
  • Regla
  • Fil (o bé un llapis) per fer-lo girar
manualitat infantil fem un disc de Newton

El procediment és el següent:

1. Dibuixem un cercle (podem ajudar-nos d'un CD o DVD).
2. Dividim el cercle en sis parts (més o menys iguals).
3. Pintem cada sector d'un d'aquests colors: vermell, taronja, groc, verd, blau i lila.
4. Retallem el cercle.
5. Dibuixem un cercle igual en el cartó i el retallem. Hi enganxem el cercle de paper pintat.
6. Fem dos forats pròxims al centre i hi passem dos fils (d'uns 70cm). Els lliguem als extrems.
7. Opcionalment, en lloc de fil podem fer servir un llapis i girar el disc com si fos una baldufa. En aquest cas només cal fer un forat en el centre. Si els nens són petits, aquesta és una bona opció, perquè així els és més fàcil fer-lo girar.


El disc de Newton ja està fet! Ara només fa falta girar-lo i observar com els colors desapareixen! 

Cap comentari